visie BioHart

Tegenwoordig zijn de vraagstukken omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen eindeloos.

In deze tijden waarin men constant op zoek is naar verbetering om de mens en natuur te beschermen, loopt BioHart voorop in het bieden van oplossingen op het gebied van duurzame (100% composteerbare) plastics. In 2014 wil BioHart Europese marktleider zijn op het gebied van bioplastics.

De meeste plastic producten zijn (nog) niet van bioplastic gemaakt, maar van polystyreen. De belangrijkste grondstof hiervan is aardolie. De voorraad hiervan is niet oneindig. De voorraad aardolie neemt dagelijks af met 1000 vaten per seconde. Bij de productie hiervan komen de gevaarlijke stoffen benzeen en styreen vrij. De afvalstoffen die daarbij vrijkomen, hebben een milieucrisis van mondiale proporties gecreëerd.

Een van de meest veelbelovende, hoopvolle en succesvolle oplossingen voor deze noodsituatie als gevolg van de gigantische bergen afval zijn de zogenaamde "bioplastics" door het gebruik van polymeerproducten: een ecologische verantwoord materiaal dat volledig en veilig biologisch desintegreert.

BioHart biedt een internationale revolutionaire vervanging op het gebied van plastic!

Ons doel is op alle fronten en wereldwijd de constitutie van kunststof opnieuw te definiëren. Wij willen de revolutie leiden in biologisch verantwoorde technologie op alle niveaus.
Tot op heden zijn er al tal van goede initiatieven om de belasting op het milieu door toedoen van plastic te reduceren. Zo zijn tegenwoordig alle plastic verpakkingen recyclebaar en moedigt de overheid U aan om dit te scheiden van uw huisvuil. Na inzameling worden deze plastics omgesmolten en gebruikt als grondstof voor hernieuwd plastic of verbrand waaruit vervolgens stroom wordt opgewekt. Helaas wordt echter nog lang niet al het plastic gescheiden van huisvuil en zijn de hergebruik processen wederom erg milieubelastend.

BioHart ontwikkelt polyesters waarmee alle nadelige effecten van conventioneel plastic ondervangen kunnen worden. Zo worden alle producten van BioHart vervaardigd uit milieuvriendelijke en tevens onuitputtelijke grondstoffen zoals o.a. maïs. Daarnaast zijn de verpakkingen 100% composteerbaar, waardoor deze eenvoudig gedeponeerd mogen worden in de GFT-bak.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player